Θετική σκέψη της εβδομάδας

"Είστε ο συγγραφέας της ζωής σας!" Ανώνυμος