Τι παίζει;
Ας τροποποιήσουμε τις αγαπημένες σας συνταγές
Στείλτε μας τη συνταγή του αγαπημένου σας φαγητού και εμείς θα το κάνουμε πιο υγιεινό.
Αρχική Σελίδα / Όροι και κανονισμοί
Όροι και κανονισμοί
Το www.diatrofologos.com προσφέρει τη δυνατότητα σε ενήλικες χρήστες να επικοινωνούν και να κάνουν χρήση διατροφικών και άλλων πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.  Αυτή είναι μια συμβατική συμφωνία μεταξύ του www.diatrofologos.com και εσάς. Με την εγγραφή σας και για όσο συνεχίζετε να είστε μέλος του www.diatrofologos.com, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι με τους όρους και κανονισμούς αυτής της συμφωνίας. Ισχύει η συμφωνία στην Αγγλική γλώσσα κάτω από το Terms and Conditions.. Μην εγγραφείτε αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε από τους όρους και κανονισμούς. Διαβάστε τη συμφωνία με προσοχή. Το www.diatrofologos.com έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και κανονισμούς ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές θα είναι σε λειτουργία από τη στιγμή που ειδοποιείστε. Το www.diatrofologos.com δεν δέχεται ανήλικους για μέλη εκτός και αν αυτοί έχουν έγγραφη συγκατάθεση από τους γονείς ή κηδεμόνες τους. Με την εγγραφή σας δηλώνετε και εγγυείστε πως είστε άτομο άνω των 18 ετών.

Το www.diatrofologos.com σχετικά με τη χρήση του συστήματος αυτόματων διαδικτυακών συναλλαγών, δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το δικαίωμα των μελών της για προστασία του απόρρητου της σύνδεσής τους. Η παρούσα αποτελεί δήλωση απόλυτης εχεμύθειας, συμβατής με την πολιτική του www.diatrofologos.com περί προσωπικών δεδομένων.
 • Ο χρήστης μέλος που επιθυμεί να συναλλάσσεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να συμπληρώσει πρώτα την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία που του ζητά.
 • Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών ή των στοιχείων που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο Δίκτυο από το www.diatrofologos.com παραμένουν πάντοτε σε αυτό.
 • Ο web server του www.diatrofologos.com, καταγράφει αυτόματα κάποιες πληροφορίες για να μας βοηθάει να διαγνώσουμε προβλήματα, να διαχειριζόμαστε τις ιστοσελίδες μας και να συλλέγουμε ευρύτερες δημογραφικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες και μη προσωπικά προσδιορίσιμες.
 • Το www.diatrofologos.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα και τους όρους πρόσβασης.
 • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή /και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.diatrofologos.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών και παραγγελιών των μελών.
 • Τα νομικά ή /και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.diatrofologos.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα μέλη καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.diatrofologos.com.
 • Το www.diatrofologos.com επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές.
 • Δηλώνουμε να μην προβούμε σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή /και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των μελών μας, σε κανέναν τρίτο φορέα, παρά μόνον εάν έχει τη ρητή συγκατάθεσή τους για την διοχέτευση των προσωπικών τους δεδομένων.
 • Στην περίπτωση πρόσβασης σε Η/Υ και λογισμικό του www.diatrofologos.com, το όνομα (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password), χορηγούνται στον Πελάτη από το www.diatrofologos.com για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Πελάτης υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο του προσωπικού κωδικού πρόσβασής του (password).
 • Παραχώρηση τους καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα απαγορεύεται. Τα νομικά πρόσωπα φέρουν την ευθύνη, ώστε ο κωδικός πρόσβασης (password) να χρησιμοποιείται μόνο από αυτά και μόνο για τις ανάγκες τους.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης (password) ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση εγγράφως το www.diatrofologos.com, για απενεργοποίηση του σχετικού κωδικού. Κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να λάβει την έγγραφη ειδοποίηση το www.diatrofologos.com, η όποια χρήση του κωδικού βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη.
 • Σε περίπτωση παράβασης χρήσης του κωδικού πρόσβασης (password) από τρίτον με ή χωρίς την συναίνεση του Πελάτη, το www.diatrofologos.com έχει δικαίωμα να διακόψει - χωρίς καμιά συνέπεια για αυτό - την πρόσβαση του Πελάτη στο Δίκτυο www.diatrofologos.com, χωρίς καμιά προειδοποίηση.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως το www.diatrofologos.com για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του, όπως αλλαγή διεύθυνσης, έδρας, νόμιμης εκπροσώπησής του, κατάσταση υγείας κτλ.
 • Δεν επιτρέπεται στον Πελάτη η αναπαραγωγή, η διανομή, η μεταφορά, η έκδοση με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, οποιασδήποτε πληροφορίας που βρίσκεται στο δίκτυο του www.diatrofologos.com, εκτός εάν υπάρχει ειδική έγγραφη άδεια του.
Ο Πελάτης δεσμεύεται να κάνει καλή χρήση του Δικτύου www.diatrofologos.com, σύμφωνα με τους όρους καλής χρήσης. Ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε κακή χρήση που γίνεται μέσω του λογαριασμού του. Κακή χρήση αποτελεί και κάθε απόπειρα ιδιοποιήσεως του απόρρητου κωδικού πρόσβασης (password) άλλου Πελάτη ή χρήστη με οποιοδήποτε μέσο, επιτυχή ή όχι. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μόνος αρμόδιος να κρίνει αν κάποια ενέργεια αποτελεί κακή χρήση είναι το www.diatrofologos.com.

Το www.diatrofologos.com λειτουργεί σαν συμπλήρωμα της συμβουλής και καθοδήγησης του γιατρού σας. Πάντοτε να ζητάτε τη γνώμη του προσωπικού σας γιατρού πριν αρχίσετε μια διατροφική θεραπεία ή οποιανδήποτε άλλη θεραπεία. Οι δημιουργοί, διανομείς, παραγωγοί, και συμμετέχοντες σ’ αυτή την ιστοσελίδα δεν φέρουν καμία ευθύνη ή απώλεια σε σχέση με το περιεχόμενο που προσφέρετε εδώ.

Τυπώστε τη σελίδα Στείλτε σε ένα φίλο Αρχή σελίδας
Οι πληροφορίες και συμβουλές που προσφέρονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα είναι γενικές στη φύση τους και κατ’ ουδένα λόγο δεν έχουν σκοπό να λειτουργήσουν σαν ιατρικές συμβουλές ή να αντικαταστήσουν τις συμβουλές του προσωπικού σας ιατρού.
© Copyright 2010
/ Όροι & Κανονισμοί